Opleiding Natuurlijk Mediumschap - Annika Vos De reis van de Sjamaan - Karien Pieterse

Intuïtieve ontwikkeling. Afstemming met je Hogere Zelf, het universum en je omgeving. Communiceren met overledenen, dieren, het Universum (engelen e.d.) en de natuur(wezens) om je heen. Al deze onderwerpen passeren de revue tijdens de opleiding Natuurlijk Mediumschap.


Zelfkennis
De eerste stap in deze ontwikkelingsweg is het begrijpen van je ware Zelf.
Communicatietechnieken zijn er voldoende. Maar voor een juiste communicatie met de spirituele wereld dien je eerst ten volle te begrijpen wie je in werkelijkheid bent (puur bewustzijn) in relatie tot het Universum. Begrijpen wat bewustzijn is en hoe je ermee kunt werken is van belang om op een doeltreffende manier jouw mediumschap te trainen. Deze opleiding staat dan ook in het teken van zelfontwikkeling. Je gaat daarmee een persoonlijk ingrijpende maar ook een hele mooie weg in. Iedereen kan dit omdat iedereen in wezen bewustzijn en energie(frequentie) is.
Voel je van binnen dat je dit graag wilt? Vertrouw op jezelf en laat je verrassen door jouw onbeperkte mogelijkheden om dit te doen. De wereld heeft mensen zoals jij hard nodig.

Afstemming
De tweede stap is het (gezamenlijk) oefenen van technieken om je af te stemmen met je Hogere Zelf. Hoe meer je vertrouwt op je intuïtie hoe beter je kunt werken als (professioneel) medium. Ook al ben je niet voornemens om als medium te gaan werken, het zal je dagelijkse leven meer vreugdevol maken omdat je leert vertrouwen op je innerlijke stem. Tijdens de opleiding leer je je energiefrequentie te verhogen en in de kracht van het NU te treden zodat je de communicatie op natuurlijke wijze op gang brengt. Naast afstemmingstechnieken besteden we veel aandacht aan o.a. meditatie, ethiek en filosofie maar ook aan voeding om je lichaam meer in afstemming te brengen met een hogere trilling.

Opleidingsstructuur:
In twee modules word je op goed niveau opgeleid tot medium.
Per afgeronde module ontvang je een certificaat. De groep is van middelmatige grootte zodat je voldoende oefenmateriaal hebt met elkaar. Daarnaast is er op deze wijze voldoende aandacht voor persoonlijke begeleiding. Iedere module sluiten we af met een privé reading om te zien waar je spiritueel staat en waar je kansen en uitdagingen liggen voor de komende periode

Natuurlijk Mediumschap 1 en 2
De eerste twee modules bestaan ieder uit 9 lesdagen van 10.00 uur tot 17.00 uur waarin we de basiskennis van het mediumschap behandelen.
Je ontvangt de volgende lessen:

 • Psychometreren
 • Psychic readen/aura lezen
 • Trance mediumschap
 • Channelen (van natuurspirits, dieren, buitenaards bewustzijn en/of engelen)
 • Het maken van een mediamiek contact (dat wil zeggen dat je met een overleden persoon contact maakt)
 • Demonstratietechnieken (je wordt getraind om voor een groepje mensen korte contacten te maken zoals in huiskamers en/of zalen)
 • Mediumschap met behulp van tekenen, schilderen (Psychic Art)
 • Healing (trance healing)
 • Meditatietechnieken
 • Voeding en andere zaken om je trillingsfrequentie zoveel mogelijk te verhogen
 • Psychologie (van jezelf en van anderen)
 • Ethiek
 • Filosofie en geschiedenis van het spiritualisme
 • Geïnspireerd spreken / automatisch schrift
 • Fysiek mediumschap - er zullen experimenten plaats vinden zoals ‘Table tilting’ oftewel het bewegen van een tafel om op deze wijze communicatie met de spirituele wereld tot stand te brengen.

De therapeutische lessen zijn erg belangrijk om inzicht te krijgen in je handelswijze bij cliëntenproblematiek. Vaak komen mensen met problemen bij je en daar mogen we niet lichtvoetig mee omgaan. Het mediumschap brengt veel verantwoordelijkheid met zich mee.

Natuurlijk Meesterschap
Module drie bestaat ook uit 10 lesdagen waarin verdieping van jouw mediamieke kwaliteiten plaatsvindt. Je ontvangt de volgende lessen:

 • Training in de finesses van het vak met betrekking tot privé consulten en demonstratietechnieken voor een zaal
 • Counselingtechnieken oftewel therapeutische handelswijzen
 • Het spreken voor een zaal (geïnspireerd spreken of het geven van een lezing)

Je unieke persoonlijkheid lichten we verder uit zodat je kunt omarmen wat het beste bij je past en waar jij het meest blij van wordt. De een voelt zich prettig bij het geven van readings (persoonlijk of voor bedrijven) de ander wil mogelijk voor zichzelf contact onderhouden met de natuur(wezens) om zich heen of zich richten op het geven van healings.

Algemeen

Het is de bedoeling dat je tussentijds veel oefent met elkaar en met anderen buiten de groep. We bestuderen diverse boeken over mediumschap en over andere onderwerpen/vakken. Soms maken we een uitstapje naar buiten (o.a. communiceren met bomen). Er vinden ook experimenten plaats. Hierover ontvang je tijdens de opleiding nadere uitleg.

Natuurlijk Mediumschap is een serieuze opleiding. Mediumschap kan door iedereen getraind worden maar het vergt soms veel oefenen en overgave. Men zegt vaak dat een medium een gave dient te hebben. De opleiding stimuleert je deze gave te zien als je eigen persoonlijke “overgave”. In welke mate kun jij je overgeven en afsluiten voor je eigen (belemmerende) overtuigingen?  Een dergelijk overgave zal niet bij iedereen gelijk zijn en dat maakt vaak na afloop het verschil tussen een middelmatig medium en een heel goed medium. Daarom is de persoonlijke ontwikkeling zo belangrijk. Deze gaat hand in hand met  je vermogen tot het maken van goede contacten te vergroten.

                             'Life is a journey through a foreign land."

Praktijk Eigenwijze"Ik heb jarenlange zelfontwikkeling achter de rug. Door vallen en opstaan heb ik veel kennis opgedaan en weet ik goed waar de valkuilen en alle onzekerheden liggen. Toen ik eenmaal begreep hoe ik met mijn bewustzijn kan creëren is mijn leven als medium pas echt goed (en ten volle vreugde) op gang gekomen.
Ik ben een van die mediums die vroeger nooit had kunnen geloven dat ik voor zalen zou staan om contacten te maken met de spirituele wereld. Mijn toewijding en doorzettingsvermogen hebben mij laten ervaren dat als je dit werk heel graag wilt doen, jij dat ook zeker kunt! Mijn directe aanpak: ik prik door illusies heen die iedereen met zich mee draagt. Dat is soms confronterend. Een goed medium zijn gaat beter  als je jouw belemmerende overtuigingen los laat. De meeste overtuigingen, vaak het gevolg van opvoeding, omgeving en maatschappelijke invloeden, horen niet bij jou en helpen je niet verder. Ik ondersteun je in het veranderingsproces van overtuigingen naar een gedachte(kracht) die je wel verder helpt op je weg je mediamieke potentieel te ontvouwen."

Meer informatie over mij en mijn praktijk
kun je vinden op www.annikavos.com.

Lesdagen / tijdspad / kosten:
Natuurlijk Mediumschap 1 – groep 1:
Deze data worden nog nader vastgesteld.
Natuurlijk Mediumschap 2 – groep 1:
Deze  data worden nog nader vastgesteld.
Natuurlijk Meesterschap – groep 1:
Deze  data worden nog nader vastgesteld.

Ben je op een bepaalde dag verhinderd?
De training wordt ook gegeven in Nijmegen waar je een dag kunt inhalen.

De vergoeding per module bedraagt € 675,-.
Te voldoen via Iban nummer NL34 TRIO 0254.7130.84 t.n.v. Annika Vos te Gendt.
Per les contant betalen is ook mogelijk (€ 75 per les).

Voor inschrijvingen en/of vragen neem contact op met:
Annika Vos, tel.nr. 06 – 430 23 733 of per email: info@annikavos.com